Smiley face;
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face;

ABOUT

„+ 7 hours“ е проект на концептуална дизайнерска платформа „ИВАН АСЕН 22”, София, България, целящ преплитането на японската и българската култура  през визуалния език на съвременния моден дизайн. Крайният резултат ще бъде изложба-пространствена модна инсталация с разработени от девет български модни дизайнери и един японски студент или млад дизайнер концептуални облекла-обекти и моден филм, съвместна работа на български и японски артисти (линк към категория TEAM). Вдъхновения са традиционната японска и българска култура, личната история на собствениците на автентични японски кимона, съчетани с явления от съвременния урбанистичен живот и лайфстайл на двете страни.  

Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, Фокус: Японска култура и се осъществява с финансовата подкрепа на EU JAPAN FEST, ПЛОВДИВ 2019, ЕSTHEDERM и Посолството на Япония в България, както и със съдействието на Посолството на Република България в Япония.

Проектът е едно от културните събития на Дните на японската култура 2019 и е в официалната програма на Тройния юбилей в българо-японските отношения 2019.

„+ 7 hours“ ще бъде представен от 1.-18.09.2019 в галерия ECoC  – СКЛАД, Пловдив.

КОНЦЕПЦИЯ

Два са основните тематични комплекса, с които свързваме разбиранията ни за Япония: опазване на традиционното и технологичен прогрес.

„+ 7 hours”, обозначаващ в буквалния си превод часовата разлика между двете страни, България и Япония, в преносен смисъл носи забързания дух на „изпреварването” на времето,  футуризъм и утопичност, прекосяване на време и пространство и „отменянето” им, възможността за достигане и докосване на две отдалечени светове и култури в обозримо време. Числото 7 е знаково за проекта и участниците в него: това са седемте нощи на преход и безсъние, броят часове, в който снимахме филмовите и фото-кадрите в Токио, седемте изпълнени с интензивни срещи, наблюдения, посещения и работа дни по време на проучвателното ни пътуване, необходимостта от още много по седем часа, за да опознаем още фасети от японската среда и култура… Девизът на числото седем също не е случаен: Разбиране. Разбиране и респект към чуждата култура. Разбиране на собствената, осъзната наново чрез сблъсъка й с далечната и магична култура на Япония и усещането за трансцендентална близост.

МОТИВАЦИЯ

В глобалния ни свят, в който индивидуалното все повече отстъпва на универсалното и характерните особености се размиват, все по-осезаемо усещаме необходимостта от самоопределение, намиране на себе си чрез изследване на чужди за нас, но усетени като близки други култури и менталитет.

Необходима ни е дистанция, отдалечаване от корените ни, сблъсък с далечна култура, за да ги погледнем през друга перспектива и усетим връзката си с тях. Целта ни като артисти и дизайнери е да можем да ги преведем на съвременен визуален език, вдъхновен от една нова, непозната динамична урбанистична среда и начин на живот, какъвто усетихме по време на проучвателното ни пътуване в Токио, Япония.

Сблъсък на време и пространство, съжителство на традиция със свръхтехнология.

Прекосяване на далечни разстояния, преплитане на различни култури, вкусове и възприятия, реалност и фикция, минало, съвремие и бъдеще.

Българско тяло с японска душа. Или обратното. Истински себе си чрез корените си, познанието за рода си и опознаването на чужди времена, история и автентичност. Чрез тъканите, символите, традиционните носии, така нужни в съвременния ни свят, за да бъдем по-близо до онези, от които произлизаме.” (Ирмена Чичикова, актриса, вдъхновител на проекта)

Какво ни привлича и интересува в Япония и нейната култура и съвремие:

– Паралелното недуално съжителство на минало с настояще и бъдеще, на запазени корени и традиции със съвременен урбанистичен живот, на занаятчийска изкусност със свръх-технологии. Съвременните продукти стъпват на традиционни техники, които се интерпретират по нов и необикновен начин, с нови изразни следства, през съвременния поглед и с помощта на високите технологични постиженията на дигиталния свят. И въпреки това в крайния резултат се разчита човешката намеса, несъвършенството, изцяло в духа на wabi sabi – японския идеал за красотата на неперфектното, мимолетното и преходното.

– Критичен поглед върху обезпокояващи обществени течения (осамотяване, депресия, ескапизъм).

– Заличаването на собствената чрез приемането на чужда идентичност (субкултури, cosplay)

Автентичното японско кимоно и личната история на неговия собственик са в основата на вдъхновението на дизайнерите.

КОНТАКТ

Ако имате нужда от повече информация и детайли за проекта, пишете ни на:

nelmit@yahoo.de

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (японски дизайнери)

Бъди нашият японски дизайнер!
В проекта ще участват 9 от най-прогресивните и работещи в концептуална посока български модни дизайнери, избрани и поканени от куратора на проекта.
Специална покана за участие ще бъде отправена към избран чрез конкурс японски млад дизайнер: звършващ образованието си в един от водещите японски университети по мода студент.
Всеки дизайнер трябва да изработи два концептуални модела, които ще бъдат включени в изложбата- пространствена модна инсталация, и заснети във фото-сесия и модния филм, специално създаден за проекта. Изложбата с концептуална мода и филм ще бъде показана през есента на 2019 като едно от културните събития на ПЛОВДИВ 2019-Европейска столица на културата, а през 2020 в Токио и други японски градове.

Концептуална мода
Основното изразно средство в проекта е дрехата, разглеждана не като носимо и функционално облекло, а като художествен обект-концептуална дреха-скулптура, носеща свое собствено послание в тематичния комплекс на проекта.

ВДЪХНОВЕНИЯ

Тъканите, материята на дрехите, същевременно ефимерна и устойчива, пресъздават идеята за мимолетността, но и за безкрайността на живота ни. Взирането в обект като едно автентично кимоно, материализирането му на друго ниво, през друга философия и възприятия, носи усещането за чиста меланхолия, за духовен копнеж, присъщи на японската душевност, споделени и от нас. Дрехи, които вдъхват нов живот и нов смисъл, изпращайки послания от едно общество към друго отвъд време и пространство.

Изхождайки от традиционния национален костюм: българската народна носия и японското кимоно, дизайнерите ще изследват не само формата, силуета и детайлите, но и значенията, разбиранията и символиките, закодирани в тези знакови облекла, вдъхновявайки се от техните различия и връзки.
Едно от съществените различия е технологията на създаване на двата типа облекло: плоското кимоно, неинтересуващо се от извивките на тялото, и триизмерното скулптирано около тялото западно облекло. Тя е свързана пряко с идеала за красота, който пресъздават двата типа облекло: правата колона при кимоното, постигната чрез „запълване”/изравняване на негираните извивки на тялото; многобройните различни основни силуети в западното облекло, дефинирани спрямо извивките на тялото и областта и степента на подчертаване на талията.

Автентичното японско кимоно и личната история на неговия собственик са в основата на вдъхновението на дизайнерите.
Всеки дизайнер ще получи снимка на индивидуално, автентично японско кимоно и написана от собственика му негова лична история, която ще изгради основата на вдъхновението му.
Дизайнерите са свободни сами да изберат допълнителтите аспекти на своето вдъхновение и направят проучвания в една или повече от посоките, които ги интересуват:
Традиции и корени: традиционно облекло (кимоно, носия) и неговите мотиви: символика, предназначение, ритуалност, регионални характеристики, развитие във времето; други традиционни елементи: писменост, занаяти и занаятчийски технологии, литература, поезия, изобразителни изкуства, музика…
Съвременна българска и японска действителност: урбанистична среда, център и периферия, съвременна култура и актуални обществени явления;
Идеали за красота в традиционната и съвременна японска и българска култура, актуални течения.

Селектираните и поканени за проекта български дизайнери ще получат за работа по моделите си платове, закупени от Япония. Към тях, всеки дизайнер ще допълни от своя страна платове, подходящи към идеята му.

ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ:

– до 30.04.2019: изпращане на своето кандидастване към проекта, съдържащо:


– До 03.05.2019 – селекция и одобряване на 1 японски дизайнер, който ще получи потвърждение, снимка на автентично кимоно и личната история на собственика му, които ще са основата на вдъхновението му.
– До 30.06.2019 – реализация на одобрените 2 модела и изпращането им до япанския продукционен офис; японският партньор на проекта ще комуникира съответния адрес до избрания кандидат

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КИМОНА

До собственици на кимона: Вашето кимоно и история ще обиколят света!

Стани вдъхновител на дизайнерите със своето кимоно и кодираната в него твоя лична история!

В основата на вдъхновението на дизайнерите е традиционното японско кимоно, изработено от коприна, в което всеки символ има определено значение. Всяко кимоно се прави за определен човек, въплъщава част от него самия, неговата лична история и същевременно е важна част от японското културно наследство и история.

Обръщаме се към японци, които искат да станат вдъхновители на проекта, да предоставят снимки на свои автентични копринена кимона, които притежават в личния си гардероб, придружени от тяхната лична история или спомен, който свързват с тази дреха, както и обяснение на съдържащата се в мотивите на дрехата символика. Чрез трансформиране на вдъхновения от автентичното облекло и личната история на неговия собственик в концептуална дреха, традиционното облекло ще бъде преведено на съвременен език с респект към традицията, а споменът, личната история на неговия собственик- съживена през призмата на артистичната интерпретация на дизайнерите.

Артистичният екип на проекта ще селектира 10 кимона с най-интригуващ десен и материя и най-вдъхновяваща история. Собствениците им ще бъдат информирани и помолени да изпратят автентичната дреха на адрес в Токио, който ще им бъде посочен от японския партньор на проекта. Всеки от общо 10тимата дизайнери ще получи едно от тези кимона, придружено от историята на неговия собственик, с коите ще работи като основа на вдъхновението си.

Самите кимона ще бъдат изложени в оригинал в интродукционната част на модната изложба и показани на представянията й в Пловдив през 2019 и в Токио и др.японски градове през 2020. Собствениците ще получат обратно кимоната си след завършване на изложбеното турне в края на есента на 2020 г.

Изисквания и срокове:

– До 15.04.2019- изпращане на попълнена апликационна форма с име, дата на раждане, e-mail, мобилен тел., както и 3 снимки на кимоното, което може да бъде предоставено, в анфас, профил и гръб, в резолюция 300 dpi:


– Написана лична история или спомен, който свързвате с тази дреха, както и обяснение на съдържащата се в мотивите на дрехата символика – до 1000 думи в самата апликационна форма.

– До 20.04.2019. – селекция на 10те кимона и истории, информиране на собствениците и изпращане на снимки от кимоната и историите до дизайнерите.
– До 30.04.2019 – изпращане на кимоната от страна на собствениците до японския офис на проекта (адресът за изпращане ще бъде комуникиран на избраните собственици на кимона от японския партньор на проекта).

През юли 2019, създадените по инспирациите дизайнерски модели ще бъдат заснети във фото-сесия и моден филм в София.

TEAM

В проекта участват български и японски артисти:

НЕЛИ МИТЕВА(България), артистичен директор на концептуална дизайнерска платформа „ИВАН АСЕН 22” в София, България, моден дизайнер, куратор, ръководител и продуцент на проекта
Нели Митева е завършила специалност “Моден дизайн” в Университета по приложни науки и дизайн в Трир, Германия. Развива собствени колекции под марката „nelmit“. Работи и като дизайнер на свободна практика, в областта на преподаването (с опит като професор по моден дизайн в AMD Akademie Mode & Design Мюнхен), консултациите по дизайнерски концепции, модна журналистика и дизайн на костюми. Към наградите, спечелила на международни конкурси, принадлежат отличието „Design-Innovation-Award“ на Министерството по Икономика на Северен Рейн-Вестфалия, квалификациите и за финалите на „Smirnoff Fashion Awards,“ GRAND PRIX INTERNATIONAL FASHION DESIGN BERLIN 2003 и т.н. През 2007 и 2009 г. списание „GRAZIA“ я номинира за „Жена на годината” в категория „Дизайн”. През 2007 създава ИВАН АСЕН 22 като концептуална платформа за представяне на млади прогресивни модни дизайнери в София, а през 2009 основава Фондация „ИВАН АСЕН 22” за представяне и подкрепа на съвременни дизайнери и е неин артистичен директор и куратор. В колекциите си се интересува от трансформируемостта на формата („GAME-à-porter“) и разказването на лични истории чрез дрехата („Watch your Back“). Характерна за работата й като дизайнер е развитата от нея собствена мулажна техника и експерименталните й конструкционни системи. От 2015 насочва интересите си в посоката на концептуалната мода и ролята й в контекста на съвременните изкуства. През 2018, Нели Митева е отличена с “BIG SEE INSPIRATIONAL-VISIONARY AWARD”, предоставена от Zavod BIG, Център за творческа икономика на Югоизточна Европа в Любляна, Словения, за постиженията й в развитието на югоизточноевропейската дизайнерска сцена.
МИРА ДРАГАНОВА (България) – председател на на концептуална дизайнерска платформа „ИВАН АСЕН 22”, мениджър, продуцент
ИРМЕНА ЧИЧИКОВА (България) – актриса, вдъхновител и лице на проекта, главна действаща фигура в модния филм
Ирмена Чичикова е българска актриса на свободна практика, родена в Пловдив през 1984 г. Завършила е Френската езикова гимназия и Националната академия за театрално и филмово изкуство. Работи в театъра, киното и телевизията, както и като модел. Участва в многобройни представления в театри в България и е част от екипа на Театралната работилница Сфумато, София. През последните няколко години има водещи женска роли в няколко пълнометражни филми, сред които са “Аз съм ти” на Петър Попзлатев и “Виктория” на Майа Виткова. И двата филма са високо оценени на много международни форуми и фестивали, както и селектирани в Sundance и Ротердам и прожектирани на Шанхайския филмов фестивал и Европейските филмови дни в Токио, където „Аз съм ти” е представен през 2014 г. Последният пълнометражен филм с нейно участие, „Не ме докосвай” на Адина Пинтилие спечели наградите „Златната мечка” и тази за „Най-добър дебютен пълнометражен филм” на 68-ия филмов фестивал Берлинале през 2018 година.
АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ (България) – моден дизайнер, стилист, сценарист и режисьор на модния филм
Александър Гергинов завършва Националната художествена академия в София, специалност Мода, след което, през 2005, защитава и докторската си дисертация, свързана със съвременната модна илюстрация. Паралелно с образованието си работи като дизайнер на дамска и мъжка мода за различни марки. От 2008 преподава рисуване, моден дизайн и история на костюма в Професионална гимназия по облекло в София, а от 2010 е преподавател по модна илюстрация и създаване на модно портфолио в Художествената Академия в София. През последните няколко години води лекции и уоркшопи, свързани с модна илюстрация и съвременни методи на рисуване в Германия, Литва и др. Като дизайнер работи и по собствения си моден бранд Ham&Eggs, както и участва в създаването на новата дизайнерска марка Conceptual Sporty Chic заедно с Наталия Живкова. Любовтта си към изящните и приложни изкуства представя в редица изложби и арт проекти, показани в България, Германия, Австрия, Русия, Чехия, Англия, Сърбия, Македония, Южна Африка и др.
МОМЧИЛ ТАСЕВ (България) – сценограф, продукционен дизайнер на модния филм, интериорно оформление на изложбата
Момчил Тасев завършва специалност „Сценичен и екранен дизайн“ в Националната академия за театрално и филмово изкуство при акад. Мария Диманова. Съосновател и съсобственик е на дизайн-студиото „Пистолет“, което в изминалите години се специализира в реализацията на телевизионни студия, рекламни сетове и филмова сценография. През годините работи успешно както с държавната телевизия БНТ, изграждайки дизайна на едни от най-гледаемите предавания, така и с редица частни. От 2016 работи като главен художник в рекламния бранш. Неговата работа за рекламата на модната марка Strellson през 2017 е отличена с номинация в категория Art Department на Немските награди за рекламен филм. През 2016 е поканен като главен художник за създаването на пълнометражния детски игрален филм „Лили Рибката”, който през 2017 печели наградата „Най-добър филм в Европа“. Паралелно работи като художник в областите живопис и инсталация.
ТОЙОМИ САТО (Япония) – партньор на проекта от японска страна
Тойоми Сато завършва University of the Sacred Heart, Токио, специалност японска литература. Работила е като водеща в телевизията. След своето образования по политически науки в Римския университет Ла Сапиенца работи като изследовател в Министерството на външните работи. Управлява успешен собствен търговски бизнес и става един от основателите на културната асоциация Foedus в Рим, създадена през 2003 година. Тойоми Сато е работила като консултант по глобални бизнес стратегии, както и за компании за изкупуване на фондове. От 2008 г.управлява своя собствена консултантска фирма по бизнес стратегии. Същевременно координира различни културни събития, свързани с търговски промоции.
БЕНДЖАМИН ХЪНГ (Австралия, Япония) – рекламен и моден фотограф
Бенджамин Хънг завършва специалността New Media Arts в Австралия, с фокус върху дигиталния дизайн и фотографията. По време на обучението си е асистент на редица австралийски фотографи в различни фотографски категории. Работейки за търговска марки и модни редакции, Бенджамин успява да събере опит, усвои и развие широк спектър от фотографски стилове. В момента, Бенджамин работи в Токио, Япония като фотограф на свободна практика и моден фотограф. Работил е с редица марки и компании като teamLab, Andreas Ingeman, FancyHim и iSkin New York.
ООШИ УЕМОТО (Япония) – музикант и диджей, композитор на музиката за модния филм
Ооши Уемото започва да свири на пиано от 4годишна възраст, а като ученик в гимназията започва да учи композиция. Завършил е Токийския колеж по музика, специалност композиция и е учил при японските композитори Шигеаки Саегуса, Кацухиса Хатори, Реджиро Короку и Акира Сеню. Като пианист изнася чести собствени концерти в Токио и родния му град Хирошима. През 2019 г. композира саундтрака за японския късометражен филм „Chichi to Musume de Kanaderu Kiseki no Utagoe“, режисиран от Сигенао Сато, с участието на Рио Хорикава (актьор и гласов актьор) и Миу Шитао от AKB488 team8. Освен това, Ооши е популярна личност в модната субкултурна сцена в Хараджуку и в underground парти сцената на Токио. През 2015 г. Е лице на японската модна марка 6%dokidoki, продуцирана от японския арт-директор Себастиан Масуда и участва като модел в ревюто на Себастиан. Често е сниман от някои модни японски списания и в сайта „Tokyofashion.com“. През 2016 г. той започва да работи и като диджей при underground партита в Токио, като Tokyo Decadance, Sweet Dreams, Trump Room и др.Като артист, Ооши търси своите изразни средства чрез музиката и модата.
АЯКО КОБАЯШИ (Япония) – режисьор, оператор, снимане на модния филм в Токио и София
Аяко изучава специалностите изкуство и мода в Университета Касеи в Токио. След завършване на образованието си, работи в професионална обществена гимназия като учител по домашна икономика в продължение на 6 години. Там режисира модното ревю на университета по време на културния му фестивал. По същото време започва да се занимава с портретна фотография. През 2014 г. променя посоката на работата си и пътува с камерата си из различни страни. След смяната на професионалната си кариера, изучава видео-монтаж от филмовия режисьор Йосуке Хосои. Оттогава снима туристически програми, телевизионни и уеб-реклами и музикални клипове. Това, което се стреми да улови, е истинския характер на човека, който може да се усети в пряката връзка.
РИОХЕЙ (РОЙ) МИДЗУНО (Япония) – режисьор, оператор, снимане на модния филм в Токио и София
Мидзуно започва своята кариера като професионален брейк танцьор. Наред с дебюта си като танцьор, изучава лозарство и енологията за винопроизводство в Университета в Аделайда, Австралия. Неговото ценене и възхищение към виното се изразява в организирането на винарски събития, провеждани със съдействието на сомелиери. След създаването на малки видеоклипове, изобразяващи начина на живот на модерните брейк танцьори в Аделайда, той решава да се развива изцяло в посоката на видео-изкуството, снимайки мащабни филмови и рекламни продукции в Токио, Япония.
Отскоро Мидзуно започва и с режисурата на филми, след като работи като асистент- режисьор за международни реклами за клиенти като Apple, Levi’s, Marriott group, Phillip Morris, както и за холивудския филм „The Earthquake bird“ и английския телевизионен сериал „Giri / Haji“, заснети в Токио.

ПАРТНЬОРИ

Проектът „+ 7 hours“ се осъществява с финансовата подкрепа на EU JAPAN FEST, ПЛОВДИВ 2019, ЕSTHEDERM и Посолството на Япония в България, както и със съдействието на Посолството на Република България в Япония.

Той е част от Дните на японската култура 2019 и е в официалната програма на Тройния юбилей в българо-японските отношения 2019.

 

TOKYO/SOFIA

COMING SOON…

DESIGNS

COMING SOON…

FILM

COMING SOON…

EXHIBITION

COMING SOON…

JAPAN 2020

COMING SOON…